Social
Navigation
no comments

Thông báo : Hoàn thành tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII

Căn cứ kết quả buổi sơ duyệt tác phẩm thư pháp tham gia Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII ngày 28 tháng 10 năm 2018. Ban tổ chức xin thông báo như sau : Các lớp lưu ý là :
no comments
no comments

THÔNG BÁO Về việc nộp tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII

Căn cứ quyết định số 35/QĐ-NMHĐ ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Đốc giáo Nhân Mỹ học đường về việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII, căn cứ Thôn
no comments

QUYẾT ĐỊNH thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM HÀN MẶC LẦN THỨ VII – Căn cứ Điều 28 của Học chế được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 đã được Hội đồng Điều hành Nhân M
no comments
no comments
no comments

THÔNG BÁO Về việc triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 7

Thực hiện chương trình đào tạo chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ Học Đường; căn cứ quyết định số 35/QĐ-NMHĐ ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Đốc giáo Nhân Mỹ học
no comments
no comments

Quyết định về việc Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 7, năm 2018

I .ĐỐC GIÁO NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG – Căn cứ Điều 28 của Học chế được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 đã được Hội đồng Điều hành Nhân Mỹ học đường thông q