Social
Navigation
no comments
no comments
no comments

Thông báo về thời gian học mùa đông

Học đường thông báo về thời gian học mùa đông *Sáng : Từ 8h30 – 11h30 *Chiều : Từ 13h30 – 16h30 -Lưu ý Cán sự các lớp thông báo tới học viên lớp mình để
no comments
no comments

Thông báo v/v Nộp lại tác phẩm triển lãm Hàn Mặc lần VII

Theo chỉ đạo từ Hội đồng điều hành và Ban tổ chức triển lãm Hàn Mặc VII Như đã thông báo từ trước triển lãm, tác phẩm dự sơ duyệt và được duyệt tham gia tr
no comments

Khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông báo kế hoạch Khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019
no comments

Thông báo : Mời tham gia và nộp tác phẩm thư pháp triển lãm “Văn Hiến”

Để chuẩn bị cho triển lãm thư pháp “Văn Hiến” , Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra từ ngày 29/1/2019 đến ngày 17/2/2019 tạo Hồ Văn , di tích quốc gia đặc biệ