Nhân Mỹ học đường là một bộ phận của phòng Chuyên môn – Tổng hợp trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng về chữ Hán, thư pháp chữ Hán và các giá trị văn hóa truyền thống thông qua cứ liệu ngữ văn Hán – Nôm.

Văn phòng Hội đồng Điều hành của Học đường nằm trong khuôn viên chùa Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nhân Mỹ học đường có 2 cơ sở đào tạo.
– Cơ sở 1 đặt tại Thanh Quang tự (chùa Nhân Mỹ) thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội.
– Cơ sở 2 đặt tại Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng) phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chủ trương của Học đường là: Thông qua việc bồi dưỡng, đào tạo để góp phần duy trì, bảo lưu và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống dựa trên căn bản cứ liệu ngữ văn Hán Nôm.

Đối tượng phục vụ: Những người quan tâm, yêu thích và tâm huyết với việc duy trì, bảo lưu, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là những người yêu thích Hán Nôm và Thư pháp.

Tinh thần hoạt động của Nhân Mỹ học đường là: Chia sẻ, phục vụ, miễn phí, không vụ lợi.

Quan điểm đào tạo của Nhân Mỹ học đường là: Giáo học tương trưởng.

Website: http://nhanmyhocduong.org
Facebook: https://www.facebook.com/NhanMyhocduong
Email: nhanmyhocduong@gmail.com

Thông tin trên trang này là phát ngôn chính thức của Nhân Mỹ học đường. Mọi hình ảnh và tư liệu được đăng tải trên trang thuộc bản quyền của Nhân Mỹ học đường.