Social
Navigation
no comments

Thông báo về việc gửi tác phẩm tham dự triển lãm Hàn Mặc lần VI năm 2017

Căn cứ Quyết định về việc triển lãm thư pháp Hàn Mặc lần thứ VI năm 2017 ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017; Căn cứ kết luận cuộc họp ban tổ chức triển lãm Hàn M
no comments

Thông báo về việc nộp bài thu hoạch chương trình điền dã khảo tả 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo và chương trình điền đã khảo tả của Nhân Mỹ học đường, đồng thời để phục vụ triển lãm Hàn Mặc lần thứ VI năm 2017, kính đ
no comments

Lịch học ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2017

[vz_info]Lịch học chuyên đề: Thời gian: 8h30 sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017 Địa điểm: nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng Đối tượng: học viên toàn thể học đư
no comments

Quyết định về việc Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ 6, năm 2017

NHÂN MỸ HỌC ĐƯỜNG Số:    13   /QĐ – ĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  10  tháng  10  năm 20
no comments
no comments

Lịch học ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2017

Ngày 23 tháng 9 năm 2017, học đường tổ chức khảo tả điền dã. Chủ Nhật ngày 24 tháng 9, các lớp có giờ vẫn học bình thường.
no comments

Lịch trình khảo tả điền dã ngày 23 tháng 9 năm 2017

Thành phần tham gia: giảng sư và học viên toàn thể Nhân Mỹ học đường; Thời gian: ngày 23 tháng 9 năm 2017; Địa điểm: chùa Dâu, lăng Sĩ Nhiếp, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh)
no comments