Social
Navigation
no comments

Khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông báo kế hoạch Khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019
no comments

Thông báo : Mời tham gia và nộp tác phẩm thư pháp triển lãm “Văn Hiến”

Để chuẩn bị cho triển lãm thư pháp “Văn Hiến” , Hội chữ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 diễn ra từ ngày 29/1/2019 đến ngày 17/2/2019 tạo Hồ Văn , di tích quốc gia đặc biệ
2 comments
no comments
no comments

Tin về triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII – 2018

Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII – 2018 của Nhân Mỹ học đường được phát trên các bản tin của Đài Truyền hình Hà Nội , Kênh Thời sự tổng hợp – Nhân Dân
no comments
no comments
no comments

Thông báo : Hoàn thành tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII

Căn cứ kết quả buổi sơ duyệt tác phẩm thư pháp tham gia Triển lãm Hàn Mặc lần thứ VII ngày 28 tháng 10 năm 2018. Ban tổ chức xin thông báo như sau : Các lớp lưu ý là :
no comments
no comments

THÔNG BÁO Về việc nộp tác phẩm triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII

Căn cứ quyết định số 35/QĐ-NMHĐ ngày 29 tháng 09 năm 2018 của Đốc giáo Nhân Mỹ học đường về việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ VII, căn cứ Thôn