Social
Navigation
no comments

Thác bản Đạo Đức Kinh của Vương Hi Chi

Vương Hi Chi bình sinh rất thích Bạch Nga (Ngỗng trắng). Tương truyền tại Sơn Âm (nay là huyện Thiệu Hưng, Chiết Giang) có một đạo sĩ nuôi một đàn ngỗng rất đẹp. V
no comments

Vấn kinh đường thiếp của Tiền Vịnh

錢泳,1759-1844,原名錢鶴,字立群,號台仙,又號梅溪。嘉慶間金匱人(今江蘇省無錫市),以工書著名,亦嗜刻帖,一生刻帖數十部,還摹刻了大量的碑碣、墓誌
no comments

Kinh Huấn Đường Pháp Thư – 經訓堂法書

Đây là sách Kinh huấn đường pháp thư , đời nhà Thanh năm Càn Long thứ 54 (1789) . Do tổng đốc Hồ Quảng Tất Nguyên soạn tập . Sách này gồm 12 quuyển thu lục các mặc
no comments

Thoán Bảo Tử bi toàn bản

Tên đầy đủ: Tấn cố Trấn Uy Tướng Quân Kiến Ninh Thái Thú Thoán Phủ Quân mộ bi 晉故振威將軍建甯太守爨府君墓碑 Thời gian: trên bia khắc niên hiệu là “Thái Han
no comments

Nhị thập tứ hiếu đồ sách

Nhị thập tứ hiếu Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (c
no comments

Đa bảo tháp bi – 多宝塔碑

ĐA BẢO THÁP BI Bia ghi lại nguyên do kiến tạo tháp Đa bảo của ngài Sở kim ở chùa Thiên phúc tại Tây kinh đời Đường. Nội dung văn bia nói: Một đêm tĩnh mịch, ngài S
no comments

Lịch học ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2014

Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội
no comments

V/v chuyển địa điểm và thời gian học của CS2 chùa Tứ Kỳ

Căn cứ tình hình học tập thực tế của lớp chữ Hán và thư pháp cơ sở 2 Nhân Mỹ học đường (chùa Tứ Kỳ); Được sự chấp thuận của Đại đức trụ trì Tổ đì
1 comment

Kinh phục Ba Thần từ thi – Hoàng Đình Kiên hành thư

Hoàng Đình Kiên tên tự là Lỗ Trực, hiệu là Bồi Công, Sơn Cốc Đạo Nhân, Kiềm An Cư Sĩ, là người huyện Phân Ninh tỉnh Hồng Châu (nay là huyện Tu Thủy tỉnh Giang Tô
no comments

Châu Uyển Như và chùm thơ “Ngư – Tiều – Canh – Mục”

Châu Uyển Như (1824 – 1864) tự hiệu Nhẫn Tương Nữ Sử, Ngâm Thu Sơn Quán Chủ Nhân, người huyện Tất Tiết, Quý Châu, là nhà thơ nữ nổi tiếng đời Thanh. Cha bà – Ch