Social
Navigation
no comments

Đố chữ Hán trong câu đố tiếng Việt

Thời gian trước đây, nhiều người học chữ Hán thường được “đố chữ” bằng những câu như: “Chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm
no comments

Một số vấn đề về niên đại bia Việt Nam

Tư liệu bi ký có ưu điểm là hầu hết đều mang niên đại. Tuy nhiên có nhiều sách ghi niên đại khác nhau, và đôi khi không rõ ràng… Điều đó đã hạn chế giá tr
no comments

Cách sử dụng một số hư từ trong ngữ pháp Hán cổ

I: PHÂN BIỆT HƯ TỪ VÀ THỰC TỪ. Đề cập đến ngữ pháp Hán ngữ thì mọi người đều thấy rằng các nhà ngữ pháp học Trung Quốc xưa nay thường không thống nhất nha
no comments

Thiên đô chiếu trong Đại Việt sử ký và các tài liệu liên quan

Bài Thiên đô chiếu của Lý Công Uẩn viết năm 1010 được các triều đại phong kiến Việt Nam từ nhà Lý đến nhà Nguyễn coi là sự kiện lịch sử trọng đại của dân
no comments

Những sách thư pháp trong kho sách viện Hán Nôm

Trong kho sách Hán Nôm (Viện Nghiên cứu Hán Nôm), Hà Nội, có một số sách và tài liệu nói về Thư pháp. ở đây chúng tôi xin điểm qua một số đầu sách tiêu biểu cho c
no comments

Vài suy nghĩ về dạy và học chữ Nôm

Hán Nôm là ngành khoa học mang tính đặc thù, nó vừa có tính phổ quát vừa có giá trị riêng biệt. Việc phổ hóa Hán Nôm gắn liền chặt chẽ với việc dùng tiếng Việ
no comments

Lịch học ngày 06 và 07 tháng 12 năm 2014

Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội
no comments

NMHĐ – Lớp học miễn phí cho mọi lứa tuổi

Lớp học miễn phí cho mọi lứa tuổi – Nhân Mỹ học đường đang được coi là nơi góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê đối với những giá trị văn hóa dân tộc. Dư
no comments

Khái lược về Lịch sử Thư pháp Trung Quốc

Nghệ thuật thư pháp Trung Hoa đã có một lịch sử phát triển lâu đời. Về mặt thư thể, để dễ dàng thuận tiện cho việc sử dụng, chữ Hán đã chuyển dần từ phứ
no comments

Phương pháp học và luyện tập thư pháp

Luyện thư pháp có hai cách chính: Mô 摹 và Lâm 臨 theo các mẫu chữ có sẵn (thiếp 帖) của các đại thư pháp gia. Các tự thiếp字帖 và bi thiếp 碑帖 (những thác bản