Social
Navigation
no comments

Đại tự Bảng thư khải thể 84 pháp kết cấu thông giải

Bảng thư xưa gọi là Thự thư (署書) sau nữa lại goi là phách khỏa đại tự . Chính là chữ lớn mà đề trên hoành phi ở cung điện , nhà thờ , chùa miếu … I、Bút
no comments

VĂN BIA THIÊN Y TIÊN NỮ TRUYỆN KÝ CỦA

  PHAN THANH GIẢN ĐỖ VĂN KHOÁI (Trung tâm QLDT – DL Khánh Hòa) TRẦN VĂN HỮU (Đại học Khoa học Huế) Tại khu di tích quốc gia Tháp Bà PoNaGar thuộc phường Vĩnh Phước
no comments
no comments
no comments
no comments
no comments

NHÂN TÌM HIỂU ĐÔI CÂU ĐỐI CỦA SỨ THẦN TRIỀU TIÊN TẶNG TIẾN SĨ PHAN SĨ THỤC

THẾ ANH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Tiến sĩ Phan Sĩ Thục (1822 – 1891) quê xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; đậu Cử nhân khoa Bính Ngọ (1846), 28 tuổi đ
no comments
no comments