Social
Navigation
no comments
no comments

Ngụy bi kỹ pháp – Tam giác điểm trong Trương Mãnh Long bi

Ngụy khải phương bút – Thiết phiên chi pháp Giới thiệu với các bạn một phương pháp gọi là Thiết phiên chi pháp ( 切翻之法 ) Trong thư pháp khi học tập , lâm mô Ng
no comments

Bội văn vận phủ 佩文韻府

Bội văn vận phủ (佩文韻府) là một từ điển vần tiếng Trung về những lối nói bóng gió trong văn học và cách dùng vần điệu trong thi ca. Bằng việc đối chiếu than
no comments
no comments
no comments
no comments
no comments
no comments

Đại tự Bảng thư khải thể 84 pháp kết cấu thông giải

Bảng thư xưa gọi là Thự thư (署書) sau nữa lại goi là phách khỏa đại tự . Chính là chữ lớn mà đề trên hoành phi ở cung điện , nhà thờ , chùa miếu … I、Bút