Social
Navigation
no comments

VĂN BIA THIÊN Y TIÊN NỮ TRUYỆN KÝ CỦA

  PHAN THANH GIẢN ĐỖ VĂN KHOÁI (Trung tâm QLDT – DL Khánh Hòa) TRẦN VĂN HỮU (Đại học Khoa học Huế) Tại khu di tích quốc gia Tháp Bà PoNaGar thuộc phường Vĩnh Phước
no comments
no comments
no comments
no comments
no comments

NHÂN TÌM HIỂU ĐÔI CÂU ĐỐI CỦA SỨ THẦN TRIỀU TIÊN TẶNG TIẾN SĨ PHAN SĨ THỤC

THẾ ANH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Tiến sĩ Phan Sĩ Thục (1822 – 1891) quê xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; đậu Cử nhân khoa Bính Ngọ (1846), 28 tuổi đ
no comments
no comments
no comments
no comments

Vương Hưng chi phu phụ mộ chí

Mộ chí của vợ chồng Vương Hưng 王興之夫婦墓誌 Xuất thổ vào ngày 19 tháng 1 năm 1965 tại Nam Kinh . Đây là mộ chí thời Đông Tấn , tự thể trên bia là Khải thư man