Sách mẫu chữ luyện tập Hành thư với bút sắt do Mặc Nhân chủ biên với mẫu chữ hành khá đẹp của Thư pháp gia Dương Tái Xuân