Thần đồng thi hay còn gọi là Ấu Học Ngũ Ngôn Thi, là tập thơ dành cho trẻ em do Uông Thù, tự Đức Ônthời Bắc Tống trước tác.