Thánh giáo tự – Hành thư tự thiếp Vương Hy Chi

[集字聖教序1-16頁]