Thơ văn Lý Trần Tập 2

Thơ Văn Lý Trần

Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội 1977