Học chuyên đề là một phần trong kế hoạch đào tạo của Nhân Mỹ học đường. Học đường mời các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong những lĩnh vực liên quan như ngôn ngữ học, văn tự học, thư pháp, triện khắc, văn hóa truyền thống… diễn giảng về các chủ đề, vấn đề nghiên cứu cụ thể, phục vụ mục đích bổ sung nâng cao kiến thức và kĩ năng cho học viên, mở ra các phương hướng học tập nghiên cứu mới cho những người quan tâm.

Hôm nay (Chủ Nhật ngày 27-8-2017) tiến sĩ Nguyễn Đại Cồ Việt, giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội, thành viên Hội đồng Khoa học Nhân Mỹ học đường đã diễn giảng chuyên đề về chữ Nôm, với vấn đề “Chữ Nôm có phải một thứ chữ ‘tùy tiện’?”. Đây là chuyên đề bổ ích, cung cấp những kiến thức cơ bản về diễn biến lịch sử của chữ Nôm, cũng như giải đáp được những băn khoăn mà người mới đọc chữ Nôm hay gặp phải. Bản thuyết trình sẽ được gửi lại cho từng lớp (với sự đồng ý của tiến sĩ Nguyễn Đại Cồ Việt), yêu cầu học viên các lớp làm bài thu hoạch, bộ môn Hán Nôm sẽ đốc thúc và đánh giá.

 


Category: Thông tin học đường

Tags: