Social
Navigation
no comments
no comments

Lệ Biện sách

隶辨》是清代顾蔼吉所编撰的隶书字典。全书八卷是采自汉碑之隶字,以宋《礼部韵略》的韵部为序编次,每字之下均注出碑名并引碑语;第六卷《偏旁》,按
no comments

Nhan Chân Khanh khải thư giáo trình nhập môn

Nhan Chân Khanh (709 – 785) tự Thanh Thần, thường được người đời gọi là: Nhan Bình Nguyên, Nhan Lỗ Công, xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc ở thôn Đôn Hó
no comments

CÂU ĐỐI TẾT, CÂU ĐỐI XUÂN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

CÂU ĐỐI TẾT, CÂU ĐỐI XUÂN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TẢO TRANG Trong bài viết cho Cứu quốc số ra ngày 4/7/1973, dưới đầu đề Mấy nét về câu đối Tết, nhà nghiên
no comments

Thư pháp vĩnh tự bát pháp

永字八法是哪八法?   永字八法,是中国书法用笔法则。相传为隋代智永或东晋王羲之或唐代张旭所创,永字八法是楷书的基本法则,后人又有将八法引为书
no comments

Dụ chư tỳ tướng hịch văn (諭諸裨將檄文)

Dụ chư tỳ tướng hịch văn (諭諸裨將檄文), thường được gọi là Hịch Tướng Sĩ, là bài hịch của Trần Hưng Đạo viết cuối thế kỷ 13 trước cuộc chiến tranh Ng
no comments

Chân thảo thiên tự văn Triệu Mạnh Phủ

Triệu Mạnh Phủ ( Chân thảo thiên tự văn quyển ) các học giả các đời đều coi là mẫu mực để học chân thảo . Tác phẩm thư tả đoan trang nghiêm cẩn , dụng bút c
no comments

Thành ngữ khảo – Ấu học cố sự quỳnh lâm

Thành ngữ khảo – 成语考 Ấu học cố sự quỳnh lâm (幼學故事瓊林) là cuốn sách “giáo khoa” cung cấp kiến thức nền tảng cho giáo dục Hán học thời xư
no comments

Ấu học hán tự tân thư

Creator 幼學漢字新書; 署巡撫段展; 協辨大學士杜文心 Thự hiệp biện đại học sĩ Dương Lâm; Thự tuần phủ Đoàn Triển; Hiệp biện đại học sĩ Đỗ Văn Tâm. Source
no comments

Cáo tật thị chúng – 長老滿覺

  PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG NA Khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm Hà Nội Bài viết này chúng tôi muốn trình bày 2 vấn đề chính trong bài kệ (偈) của Trưởng lão Mãn Giác (長老滿