Triệu Mạnh Phủ ( Chân thảo thiên tự văn quyển ) các học giả các đời đều coi là mẫu mực để học chân thảo . Tác phẩm thư tả đoan trang nghiêm cẩn , dụng bút cực kỳ ôn nhuận viên kính , điểm họa tinh đáo tế nhị , kết tự nghiên mỹ giản tĩnh . Thiên Tự Văn 千字文 được Chu Hưng Tự 周興嗣 thời Nam Lương biên soạn. Việc sáng tác được tương truyền rằng Lương Võ Đế ra lệnh cho Ân Thiết Thạch chép lại một ngàn từ không trùng lặp trên văn bia do Vương Hi Chi王羲之- một nhà Thư pháp tài hoa bật nhất Trung Hoa thời Đông Tấn – viết để cho các hoàng tử lấy đó học tập. Nhưng do các chữ đều rời rạc, không liền nhau, cho nên ông cho gọi Chu Hưng Tự và bảo rằng: “Khanh có tài, hãy giúp ta vần bài này.” Chu Hưng Tự bỏ ra một đêm để biên soạn lại và dâng lên cho Võ Đế. Từ đó xuất hiện “Thiên Tự Văn” (bản văn đúng một ngàn chữ, một ngàn từ vựng) truyền đến ngày nay.

Trong Thiên Tự Văn có nhiều vế đối tinh tế, mạch lạc rõ ràng, có chất thi ca, khiến người người thán phục. Câu văn tự nhiên như lời nói, dễ đọc dễ nhớ, là cuốn sách vỡ lòng dành cho trẻ con.

Ngoài việc học từ sách Thiên Tự Văn, ngày nay các Nhà Thư Pháp thường dùng bản văn này để luyện tập thư pháp.
真草千字文.趙孟頫

趙孟頫《真草千字文卷》在歷代皆被認為是真草初學者最好的典範,作品書寫端莊嚴謹,用筆極其溫潤圓勁,點畫精到細膩,結字妍美簡靜。《千字文》是我國古代啟蒙讀物,由梁代周興嗣編成。它總計千言,每四字一句,易讀易記,無一字重複,且包含天文、地理、倫理、歷史等諸多方面,內容廣泛,因而流傳久遠。

隋代,王羲之七世孫智永曾閉戶書寫《千字文》八百餘本,分送浙束諸寺。

受其影響,元代趙孟頫臨寫智永千字文最勤,他自稱”二十年來寫千文以數百”。趙孟頫臨智永真草千字文現留存於世有兩件,一卷藏於上海博物館,另外便是這件藏於故宮博物院的冊頁,兩件墨跡均無書寫年月。
qianziwen-ziang01
qianziwen-ziang02
qianziwen-ziang03
qianziwen-ziang04
qianziwen-ziang05
qianziwen-ziang06
qianziwen-ziang07
qianziwen-ziang08
qianziwen-ziang09
qianziwen-ziang10
qianziwen-ziang11
qianziwen-ziang12
qianziwen-ziang13
qianziwen-ziang14
qianziwen-ziang15
qianziwen-ziang16
qianziwen-ziang17
qianziwen-ziang18
qianziwen-ziang19
qianziwen-ziang20
qianziwen-ziang21
qianziwen-ziang22
qianziwen-ziang23
qianziwen-ziang24


Category: Kiến thức tham khảo

Tags: , ,