Chương trình đào tạo Thư pháp căn bản thời gian 02 năm nhập thủ với Khải thư

1.1. Hán Nôm

a. Các chuyên đề về chữ Nôm, Ngũ Kinh trích giảng, thi ca cổ điển…
b. Điền dã, khảo tả di văn Hán Nôm, tìm hiểu văn hóa lịch sử tại các di tích.

1.2. Thư pháp

a. Tổng quan thư pháp Khải thư, kĩ pháp Khải thư cơ bản (4 – 5 tháng)
b. Tuyển thiếp lâm tập: Ngụy Bi và Tứ đại khải thể (Âu, Nhan, Liễu, Triệu) (15 – 16 tháng)
c. Làm quen với Hành thư và các Thư thể khác(4 tháng)

Lưu ý: Trong thời gian học tập tại học đường, lớp thư pháp Khải thư và thư pháp bút cứng vẫn tham dự các chuyên đề nâng cao về Hán Nôm và các hoạt động điền dã khảo tả cùng các lớp, các cơ sở trong kế hoạch đào tạo chung của Nhân Mỹ học đường.