Ngày mùng 8-9/11/2014, Hội đồng Khoa học cùng ban giám khảo triển lãm Hàn Mặc lần III đã tổng duyệt toàn bộ tác phẩm tham gia triển lãm Hàn Mặc lần III của học viên môn sinh tất cả các lưps tại các cơ sở thuộc Nhân Mỹ học đường.

Sơ bộ, chúng tôi đánh giá tác phẩm năm nay tiến bộ lên rất nhiều so với năm trước cả về số lượng và chất lượng, và đặc biệt có những tác phẩm rất tốt, thấy được một số môn sinh rất có triển vọng nếu tiếp tục kiên trì theo đuổi bút mực. Đó là một tín hiệu đáng mừng ki công tác dạy và học của Nhân Mỹ học đường ngày càng được quan tâm hơn tới hiệu quả đào tạo cũng như sự tương tác giữa thầy và trò trên tinh thần giáo học tương trưởng.

Tổng duyệt tác phẩm

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số học viên môn sinh chưa nộp bài, không tham gia tác phẩm vào triển lãm – đồng nghĩa với việc học viên môn sinh đó không có bài thu hoạch để chúng tôi đánh giá kết quả học tập. Chúng tôi sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp. Vẫn mong tất cả các học viên môn sinh đều luôn gia công cố gắng.

Sơ bộ kết quả đánh giá tác phẩm đã có, những tác phẩm tốt đã được đưa vào xem xét để trai giải. Chúng tôi tin rằng đó sẽ là những món quà quý giá nhất mà các học viên, môn sinh của Nhân Mỹ học đường dành cho các giảng sư chúng tôi nhân dịp kỷ niệm ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11.


Category: Thông tin học đường

Tags: , ,