Lớp chữ Hán và Thư pháp khóa III học tại cơ sở I (chùa Nhân Mỹ) hiện đã mãn khóa. Nhân Mỹ học đường sẽ tổ chức lễ công nhận tốt nghiệp và trao giấy chứng nhận cho tất cả các học viên của lớp. Lễ công bố tốt nghiệp sẽ được lồng vào chương trình kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và triển lãm Hàn Mặc lần III tại chùa Mễ Trì thượng.

Chủ trì: Hội đồng điều hành & các giảng sư của Nhân Mỹ học đường
Thành phần: Toàn bộ học viên lớp Chữ Hán và Thư pháp khóa III cơ sở I chùa Nhân Mỹ
Thời gian: 10h00 ngày 15/11/204

Sau khi công bố tốt nghiệp, các học viên sẽ được trao giấy chứng nhận của Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo.

Các học viên đã tốt nghiệp nếu có nhu cầu học bổ sung các học phần chữ Hán, chữ Nôm có thể đăng ký tham gia vào các lớp hiện tại đang học tập tại các cơ sở. Riêng mảng Thư pháp, những học viên có nhu cầu sẽ đăng ký vào lớp Thư pháp Tiến tu và bắt đầu học vào ngày 22/11/2014

Trân trọng