Nhân Mỹ học đường tổ chức khai giảng các lớp khóa mới:

  • Lớp chữ Hán và thư pháp hệ 4 năm khóa VIII;
  • Lớp thư pháp bút lông hệ 2 năm khóa III;
  • Lớp thư pháp bút cứng hệ 6 tháng khóa III.

Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc cổ tự), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian: 8h30 ngày 04 tháng 04 năm 2015.

Thành phần tham dự: Học viên đăng ký các khóa học mới tại Nhân Mỹ học đường.

Những quý vị có nhu cầu đăng ký lớp mới chưa kịp hoàn thành hồ sơ xin mời đến chùa Mễ Trì Thượng để tiếp tục hoàn thành hồ sơ vào buổi khai giảng.

Mọi chi tiết về tuyển sinh và hoàn thành hồ sơ xin mời liên hệ ban tuyển sinh: 0129 3929 789 (anh Phùng Quang Vũ)