Thực hiện chương trình đào tạo chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường; căn cứ quyết định số 05/QĐ-NMHĐ ngày … tháng … năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng điều hành về việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ III, Nhân Mỹ học đường thông báo cụ thể như sau:

– Thời gian khai mạc triển lãm: 9h00 ngày thứ Bảy, 15/11/2014.
– Địa điểm trưng bày: Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng), Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
– Đối tượng tham gia tác phẩm: Toàn bộ học viên các lớp chữ Hán và Thư pháp tại các cơ sở thuộc Nhân Mỹ học đường. Mỗi môn sinh đăng ký 03-05 tác phẩm. Yêu cầu tất cả môn sinh đều tham gia. Môn sinh các lớp mới khai giảng tháng 9 năm 2014 có thể tham gia nếu tự xét thấy khả năng cho phép.
– Nội dung: Nội dung liên quan đến triết lý Phật giáo, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh truyền thống dạy và học.
– Thể chữ: Triện thư, Lệ thư, Khải thư, Hành thư.
– Thể thức: Tác phẩm được trình bày trên giấy xuyến chỉ bồi biểu, kích thước (phần thể hiện) tác phẩm trên các loại biểu đại, biểu trung và biểu nhỡ.

Nhân Mỹ học đường trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan khách, quý Giảng sư, quý Thư pháp gia, quý vị Học viên và huynh đệ gần xa hoan hỷ tới tham quan và cổ vũ.