Thực hiện chương trình đào tạo chữ Hán và Thư pháp tại Nhân Mỹ học đường; căn cứ quyết định số 52/QĐ-NMHĐ ngày 25 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng điều hành về việc tổ chức Triển lãm Thư pháp Hàn Mặc lần thứ V, Nhân Mỹ học đường thông báo cụ thể như sau:

– Thời gian khai mạc triển lãm: 9h00 ngày thứ Bảy, 31/12/2016.
– Địa điểm trưng bày: Thiên Trúc cổ tự (chùa Mễ Trì Thượng), Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
– Đối tượng tham gia tác phẩm: Toàn bộ học viên các lớp chữ Hán và Thư pháp tại các cơ sở thuộc Nhân Mỹ học đường. Mỗi môn sinh đăng ký 03-05 tác phẩm. Yêu cầu tất cả môn sinh đều tham gia. Môn sinh các lớp mới khai giảng có thể tham gia nếu tự xét thấy khả năng cho phép

– Chủ đề: Khứ Cổ Vị Viễn 去古未遠 (chưa xa nếp xưa)

– Nội dung: Nội dung liên quan đến triết lý Phật giáo, Nho giáo, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh truyền thống dạy và học.
– Thể chữ: Triện thư, Lệ thư, Khải thư, Hành thư.
– Thể thức: Tác phẩm được trình bày trên giấy xuyến chỉ bồi biểu lồng khung kính.

Nhân Mỹ học đường trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan khách, quý Giảng sư, quý Thư pháp gia, quý vị Học viên và huynh đệ gần xa hoan hỷ tới tham quan và cổ vũ.