Chuyên đề Di văn Hán Nôm tại các di tích – Giảng sư Phạm Văn Ánh (Chủ tịch HĐKH của Nhân Mỹ học đường)