Ngày 23/10/2014, Nhân Mỹ học đường tổ thức khai giảng lớp thư pháp bút sắt khóa II tại cơ sở Trường Đại học Hà Nội.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, thầy Lê Trung Kiên, Đốc giáo Nhân Mỹ học đường đã chúc mừng các học viên mới của lớp và giảng dạy về Tổng quan thư pháp chữ Hán bao gồm cả thư pháp bút lông và bút cứng.

Tiếp đó, Chủ nhiệm lớp, thầy Lê Huy Hoàng chính thức giảng dạy bài học đầu tiên về Thư pháp bút sắt. Kết thúc buổi học, thầy không quên giao bài tập về nhà cho lớp và dặn dò những yêu cầu cùng những vật dụng cần chuẩn bị cho các buổi học tiếp theo.

Đồng thời, tại địa điểm lớp học này, cũng đang diễn ra khóa học Thư pháp bút lông do hai giảng viên trẻ tuổi của Nhân Mỹ học đường phụ trách, thầy Đào Quang Thuận và cô Nguyễn Hoài Thu.

Sau đây là một số hình ảnh về lớp học.

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Khai giảng lớp thư pháp bút sắt cứng Khóa II NMHD, cơ sở ĐHHN

Tin và ảnh: Yên Đan


Category: Thông tin học đường , Tin tức tổng hợp

Tags: , ,