Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 03/11/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Tiểu khải lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 04/11/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 04/11/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 03/11/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư cơ bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm
Giảng sư: Th.S TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 04/11/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lê – Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Văn Phương

Chiều:
Thư pháp: Tổng kết triện thư
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 03/11/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 04/11/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Ths. Nguyễn Quang Duy; Ths. Lê Đình Sơn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 04/11/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn: Kiểm tra hết học phần Tam Tự Kinh
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Hán văn: Thư pháp bút lông (nhập môn)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên; Giảng viên Phạm Kim Anh; Giảng viên Nguyễn Phương Chi;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 04/11/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Ths. Lê Đình Sơn;


Category: Công tác dạy & học

Tags: