Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 06/10/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (Tiểu khải thực hành – Tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên: Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 07/10/2018 (Chủ Nhật)

Cả ngày: Điền dã khảo tả chùa Keo (Thái Bình)

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 23/09/2018 (Chủ Nhật)

Cả ngày: Điền dã khảo tả chùa Keo (Thái Bình)

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 06/10/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư thực hành (Tiếp)

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm
Giảng sư: Th.S TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 07/10/2018 (Chủ Nhật)

Cả ngày: Điền dã khảo tả chùa Keo (Thái Bình)

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 06/10/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư nhập môn (Dịch Sơn bi lâm tập – tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 07/10/2018 (Chủ Nhật)

Cả ngày: Điền dã khảo tả chùa Keo (Thái Bình)

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 07/10/2018 (Chủ Nhật)

Cả ngày: Điền dã khảo tả chùa Keo (Thái Bình)

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 07/10/2018 (Chủ Nhật)

Cả ngày: Điền dã khảo tả chùa Keo (Thái Bình)


Category: Công tác dạy & học

Tags: