Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 6-6-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

 • Chiều: Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ chuyển về Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-6-2015 (Chủ Nhật)

 • Chiều: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: Nam Liên Võ Tuấn Anh.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 6-6-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Lệ thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

 • Chiều: Thơ văn Lý – Trần;

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-6-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Thư pháp: Triện thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

 • Chiều: Ngữ văn Hán Nôm;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng chuyển sang Nhân Mỹ)

Ngày 7-6-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Nguyễn Quang Duy.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 6-6-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Chữ Hán nhập môn;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

 • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Mễ Trì Thượng)

Ngày 6-6-2015 (Thứ Bảy)

 • Chiều: Khải thư nhập môn;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng.

Lớp bồi dưỡng Hán Nôm Phật học (Nhân Mỹ)

Ngày 7-5-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Nam Liên Võ Tuấn Anh.

 • Chiều: Chữ Hán nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: