Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639)

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-2-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

 • Chiều: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long.

Ngày 8-2-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Tổng kết cuối năm.

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 8-2-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Tổng kết cuối năm (tại cơ sở Mễ Trì Thượng).
 • Chiều: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-2-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Thư pháp Triện thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

 • Chiều: Phật học Giáo khoa Sơ đẳng (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 8-2-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Tổng kết cuối năm;
 • Chiều: chữ Hán: Tam Tự Kinh (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 8-2-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Tổng kết cuối năm;

Lớp thư pháp tiến tu (Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-2-2015 (Thứ Bảy)

 • Chiều: Thư pháp Khải thư nâng cao;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long.

Ngày 8-2-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Tổng kết cuối năm.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: