Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 9-5-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

 • Chiều: Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ chuyển về Mễ Trì Thượng)

Ngày 10-5-2015 (Chủ Nhật)

 • Chiều: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: Nam Liên Võ Tuấn Anh.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 9-5-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Lệ thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

 • Chiều: Thơ văn Lý – Trần;

Giảng sư: Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 10-5-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Thư pháp: Triện thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

 • Chiều: Ngữ văn Hán Nôm;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng chuyển sang Nhân Mỹ)

Ngày 10-5-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp thư pháp tiến tu (Mễ Trì Thượng)

Ngày 9-5-2015 (Thứ Bảy)

 • Chiều: Thư pháp Khải thư nâng cao;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng. 

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 10-5-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Chữ Hán nhập môn;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

 • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Mễ Trì Thượng)

Ngày 9-5-2015 (Thứ Bảy)

 • Chiều: Khải thư nhập môn;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: