Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Info

8h30 Thứ Bảy ngày 12-9-2015 có buổi nói chuyện chuyên đề về triện khắc của thư hoạ gia Bách Lĩnh Đặng Anh Việt tại chùa Mễ Trì Thượng, học viên các lớp bố trí thời gian để tham gia học chuyên đề.

x

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Nhân Mỹ)

Ngày 12-9-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Chuyên đề.
 • Chiều: Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng, Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng. 

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 12-9-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Chuyên đề;
 • Chiều: Thơ văn Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh. 

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 13-9-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Kỹ pháp triện thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

 • Chiều: Minh đạo gia huấn;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá. 

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Nhân Mỹ)

Ngày 13-9-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Kĩ pháp Khải thư – lâm thiếp cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 13-9-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Hán văn tự học (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

 • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Nhân Mỹ)

Ngày 12-9-2015 (Thứ Bảy)

 • Chiều: Khải thư nhập môn;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng, Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 12-9-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Hán văn nhập môn;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

 • Chiều: Hán văn nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 13-9-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Thư pháp nhập môn;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: