Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 13/1/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 14/1/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 14/1/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 13/1/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 13/1/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 14/1/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học giáo khoa sơ đẳng
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Thư pháp: Ôn tập
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá, Bùi Quang Tuấn

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 13/1/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học (bài đầu)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14/1/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng

Info

Lưu ý: Để phục vụ công tác tổng kết, trong tuần này đề nghị các lớp dành 30 phút cuối giờ để tổng kết công tác cuối năm và báo cáo bằng văn bản tới Văn phòng Học đường. Nội dung tổng kết bao gồm: diễn biến sĩ số, thời lượng, chương trình, tiến độ, chất lượng dạy – học, tình hình tài chính, quản lý của văn phòng, công tác dạy của Giảng sư, công tác điều hành của Hội đồng Điều hành và Văn phòng, quản lý lớp của Giáo viên chủ nhiệm; những thuận lợi, khó khăn; những đề xuất…. Đề nghị các lớp mời giaó viên chủ nhiệm và cán bộ quản lí văn phòng cùng dự họp.

x

Category: Công tác dạy & học

Tags: