Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Nhân Mỹ)

Ngày 14-1-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Chữ Hán: Kinh điển Nho giáo trích giảng (kiểm tra hết môn);
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh.

Chiều: Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-1-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Chiều: Hán văn Nguyễn (kiểm tra hết môn);
Giảng sư: T.S Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 15-1-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Lệ thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 15-1-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương.

Chiều: Thanh triện lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Nhân Mỹ)

Ngày 14-1-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-1-2017 (Thứ Bảy)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Chiều: Triện thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Nhân Mỹ)

Ngày 15-1-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)

Ngày 14-1-2017 (Thứ Bảy)

Chiều: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 15-1-2017 (Chủ Nhật)

Sáng: Hán văn cơ sở (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Tập viết chữ Hán (tiếp);
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.


Category: Công tác dạy & học

Tags: