Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639)

Info

14h ngày 14-3-2015 (Thứ Bảy) tại cơ sở chùa Mễ Trì Thượng, giảng sư Yên Sơn Lê Trung Kiên có buổi nói chuyện chuyên đề “Tổng quan về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam”. Môn sinh tất cả các lớp tập trung đúng giờ để nghe chuyên đề. 

x

 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-3-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Chữ Hán: Tổng quan văn thơ Lê – Tây Sơn;

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

  • Chiều: Thư pháp: Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 14-3-2015 (Thứ Bảy)

  • Chiều: Chuyên đề: Tổng quan về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên (nghe chuyên đề tại cơ sở chùa Mễ Trì Thượng)

Ngày 15-3-2015 (Chủ Nhật)

  • Chiều: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-3-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: thư pháp Triện thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Chuyên đề: Tổng quan về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 15-3-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán: Tam tự kinh (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

  • Chiều: Luyện viết chữ Hán (tiếp);

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 15-3-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Nam Long Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp thư pháp tiến tu (Mễ Trì Thượng)

Ngày 14-3-2015 (Thứ Bảy)

  • Chiều: Thư pháp Khải thư nâng cao;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp bồi dưỡng Hán - Nôm Phật học (chùa Nhân Mỹ)

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: