Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639)

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 17-1-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

  • Chiều: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 18-1-2015 (Chủ Nhật)

  • Chiều: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 17-1-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Thư pháp Triện thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Chữ Hán: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 18-1-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

  • Chiều: Chữ Hán: Tam tự kinh (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 18-1-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Thư pháp gia Nam Long Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp thư pháp tiến tu (Mễ Trì Thượng)

Ngày 17-1-2015 (Thứ Bảy)

  • Chiều: Thư pháp Khải thư nâng cao;

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp bồi dưỡng Hán - Nôm Phật học (chùa Nhân Mỹ)

Ngày 18-1-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn cư sĩ Lê Trung Kiên.

Chiều: Chữ Hán nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn cư sĩ Lê Trung Kiên.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: