Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639)

Info

Lớp Hán và thư pháp khóa IV cơ sở chùa Tứ Kỳ chuyển địa điểm sang chùa Nhân Mỹ và sẽ học theo lịch mới bắt đầu từ tuần này. 

x

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20-12-2014 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

  • Chiều: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 21-12-2014 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

  • Chiều: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Giảng viên Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20-12-2014 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Thư pháp Triện thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Chữ Hán: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 21-12-2014 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán: Tam Tự Kinh (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn cư sĩ Lê Trung Kiên.

  • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 21-12-2014 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Thư pháp gia Nam Long Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp thư pháp tiến tu (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20-12-2014 (Thứ Bảy)

  • Chiều: Thư pháp Khải thư nâng cao;

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: