[vz_info]Lịch học chuyên đề:

Thời gian: 8h30 sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017
Địa điểm: nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng
Đối tượng: học viên toàn thể học đường
Tiêu đề: Tổng quan về sớ điệp công văn và ứng dụng Hán Nôm trong tín ngưỡng tâm linh truyền thống
Báo cáo viên: nhà nghiên cứu Huyền Thận Vũ Duy Sinh

Yêu cầu học viên các lớp tham dự đầy đủ, cán sự lớp kiểm tra sĩ số như ngày học bình thường.[/vz_info]

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 21/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề

Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 22/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 22/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 21/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 21/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 22/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: giáo khoa Phật học sơ đẳng;
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Thư pháp: Triện thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 21/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Học chuyên đề

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 08/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp):
Phân tích luyện tập kết cấu: bộ “Duật” và chương pháp đối liên
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.


Category: Công tác dạy & học

Tags: