Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 22/12/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Hành thư căn bản (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (tiếp)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản – Đường khải
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương;

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư cơ bản – Đường khải
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương;

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 22/12/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (tiếp)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lê – Tây Sơn (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá;

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 22/12/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Chữ Hán: Đường thi (tiếp)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư căn bản (Thanh Triện – tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Ths. Nguyễn Quang Duy; Ths. Lê Đình Sơn;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Nhập môn Thư pháp bút lông (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng; Giảng viên Bùi Quang Tuấn;

Chiều:
Hán văn: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: ThS. Nguyễn Đức Bá; Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 23/12/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Ths. Lê Đình Sơn; Giảng viên Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Kim Anh


Category: Công tác dạy & học

Tags: