Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639)

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 22-11-2014 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (mở đầu);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

  • Chiều: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 23-11-2014 (Chủ Nhật)

  • Từ 14h – 15h30: Chữ Hán: văn thơ Lý – Trần (mở đầu);

Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

  • Từ 15h30 – 17h30: Thư pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Giảng viên Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 22-11-2014 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Thư pháp Triện thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Chữ Hán: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 23-11-2014 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán: Tam Tự Kinh (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn cư sĩ Lê Trung Kiên.

  • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 23-11-2014 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Thư pháp gia Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Thư pháp gia Nam Long Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.


Category: Công tác dạy & học

Tags: