Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 25-7-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: ThS. Nguyễn Đức Bá.

  • Chiều: Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng, Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng. 

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 25-7-2015 (Thứ Bảy)

  • Sáng: Kỹ pháp Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Thơ văn Lý – Trần (tiếp);

Giảng sư: ThS. Nguyễn Đức Bá. 

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 26-7-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kỹ pháp triện thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Minh đạo gia huấn;

Giảng sư: Nam Liên Võ Tuấn Anh. 

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Nhân Mỹ)

Ngày 26-7-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 26-7-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Tam Tự Kinh (tiếp);

Giảng sư: Ngô Thanh Thủy; Trợ giảng: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

  • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa III và bút sắt khóa III (Mễ Trì Thượng)

Ngày 25-7-2015 (Thứ Bảy)

  • Chiều: Khải thư nhập môn;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Th.S Lê Huy Hoàng, Thanh Vân Nguyễn Đình Hưng.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: