Các lớp lưu ý: trong tuần này sẽ có buổi học chuyên đề, cụ thể như sau:

Tên chuyên đề: Chữ Nôm có phải là một thứ chữ tùy tiện?

Diễn giả: tiến sĩ Nguyễn Đại Cồ Việt

Thời gian: 14h00-16h30 ngày 27 tháng 8 năm 2017 (Chủ Nhật)

Địa điểm: chùa Mễ Trì Thượng

Yêu cầu học viên có mặt đầy đủ như buổi học bình thường, có điểm danh, viết bài thu hoạch.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 26/08/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 27/08/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Học chuyên đề (Mễ Trì Thượng)

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 27/08/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Học chuyên đề (Mễ Trì Thượng)

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 26/08/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Mễ Trì Thượng)


Ngày 27/08/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 26/08/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 27/08/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn tự học
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Học chuyên đề.

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 19/08/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Tam tự kinh (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 20/08/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy, Mặc Sinh Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: