Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Info

Lưu ý: Thứ Bảy (27-6-2015) các lớp nghỉ để phục vụ công tác tổ chức chương trình giao lưu giữa Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo và đại biểu vì Sự nghiệp Nhân đạo tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ. 

x

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ chuyển về Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-6-2015 (Chủ Nhật)

  • Chiều: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: Nam Liên Võ Tuấn Anh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-6-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kỹ pháp triện thư (tiếp);

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Minh đạo gia huấn;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng chuyển sang Nhân Mỹ)

Ngày 28-6-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Nguyễn Quang Duy.

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-6-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán nhập môn;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

  • Chiều: Luyện viết chữ Hán;

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long.

Lớp bồi dưỡng Hán Nôm Phật học (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-6-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Thư pháp: kĩ pháp triện thư;

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

  • Chiều: Minh đạo gia huấn;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: