Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Nhân Mỹ học đường tiếp tục nhận hồ sơ chiêu sinh các lớp mới. Mọi chi tiết xin xem tại thông báo chiêu sinh hoặc liên lạc trực tiếp với ban tuyển sinh tại cơ sở chùa Mễ Trì Thượng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-3-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

 • Chiều: Thư pháp: Lệ thư (tiếp);

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 29-3-2015 (Chủ Nhật)

 • Chiều: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: Võ Tuấn Anh.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-3-2015 (Thứ Bảy)

 • Sáng: tổng kết Triện thư, các bước chuẩn bị để học Lệ thư;

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

 • Chiều: Thơ văn Lý – Trần;

Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 29-3-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Chữ Hán: Ngữ văn Hán Nôm cơ bản;

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá.

 • Chiều: Luyện viết chữ Hán (tiếp);

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 29-3-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp thư pháp tiến tu (Mễ Trì Thượng)

Ngày 28-3-2015 (Thứ Bảy)

 • Chiều: Thư pháp Khải thư nâng cao;

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long. 

Lớp bồi dưỡng Hán - Nôm Phật học (chùa Nhân Mỹ)

Ngày 29-3-2015 (Chủ Nhật)

 • Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp);
 • Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên
 • Chiều: Chữ Hán nhập môn (tiếp);
 • Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: