Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 28/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Mạnh Tử trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 29/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 29/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 28/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học giáo khoa sơ đẳng (tiếp)
Giảng sư: Nam Liên Võ Tuấn Anh

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 28/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 29/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học giáo khoa sơ đẳng
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Thư pháp: Triện thư nhập môn
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 28/10/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Tam tự kinh (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt
Giảng sư: Thanh Phong Trần Xuân Thế

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 29/10/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp):
Phân tích tập luyện kết cấu: bộ “Thảo”;
Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.


Category: Công tác dạy & học

Tags: