Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 29/09/2018 (Thứ Bảy)

Sáng – Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 30/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (Trương Mãnh Long Bi – Tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)

Ngày 30/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (Trương Mãnh Long Bi – Tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy;

Chiều:
Hán văn: Trung Dung trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Nhân Mỹ)

Ngày 29/09/2018 (Thứ Bảy)

Sáng – Chiều:
Hán văn: Văn bản Nôm
Giảng sư: Th.S TS Phạm Văn Ánh;

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)

Ngày 30/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Văn Phương

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (Thực hành tác phẩm triện thư – tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 29/09/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Thư pháp: Triện thư nhập môn (Dịch Sơn bi lâm tập – tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 30/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy;

Lớp Hán và thư pháp khóa XII (Mễ Trì Thượng)

Ngày 30/09/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn: Tam Tự Kinh (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Hán văn: Kỹ pháp thư pháp bút cứng (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VII (Nhân Mỹ)

Ngày 30/09/2018 (Chủ Nhật)

Chiều:
Thư pháp: Nhập môn Khải thư (tiếp);
Giảng sư: Giảng viên Phạm Kim Anh; Giảng viên Nguyễn Phương Chi.


Category: Công tác dạy & học

Tags: