Sáng thứ Bảy (3/3/2018) Nhân Mỹ học đường tổ chức khai xuân, chương trình bắt đầu từ 8h30 đến 9h30. Kết thúc chương trình, các lớp học bình thường.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 3/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Võ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS. Phạm Văn Ánh.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 4/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 4/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng;

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 3/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 3/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 4/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Phật học giáo khoa sơ đẳng
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 3/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 4/3/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: