Lịch học chuyên đề:

Thông báo: học chuyên đề
Thời gian: 14h00 ngày 31/3/2018 (Thứ Bảy)
Địa điểm: nhà giảng chùa Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên đề: Bách Gia Tính và vài vấn đề về dòng họ ở Việt Nam
Diễn giả: nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc, th.S Nguyễn Văn Nguyên (viện Nghiên cứu Trung Quốc – viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
Yêu cầu toàn thể học viên tham gia học và viết báo cáo thu hoạch đầy đủ, cán sự lớp điểm danh như các buổi học bình thường.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 31/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:

Học chuyên đề

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 1/4/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy, ThS Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 1/4/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: ThS Nguyễn Quang Duy, ThS Lê Huy Hoàng;

Chiều:
Hán văn: Đại học trích giảng
Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 31/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Luận Ngữ trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Học chuyên đề

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 31/3/2018 (Thứ Bảy)

Chiều:

Học chuyên đề.

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 1/4/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn Lý Trần (mở đầu)
Giảng sư: Th.s Nguyễn Đức Bá

Chiều:
Thư pháp: Triện thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Giảng viên Bùi Quang Tuấn

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 31/3/2018 (Thứ Bảy)

Sáng:
Nhập môn Hán Văn: Hán Văn tự học
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên;

Chiều:
Học chuyên đề.

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 1/4/2018 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp);
Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng


Category: Công tác dạy & học

Tags: