Để chuẩn bị cho công tác khảo tả điền dã, học đường tổ chức chuyên đề về di văn Hán Nôm và những điều cần biết về công tác khảo tả điền dã, do tiến sĩ giảng sư Phạm Văn Ánh thuyết trình vào sáng Thứ Bảy (9/9/2017), toàn thể học viên các lớp có mặt để học chuyên đề.

Lớp Hán và thư pháp khóa V (Nhân Mỹ)


Ngày 09/09/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:

Hán văn: Mạnh Tử trích giảng (tiếp)
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh.

Chiều:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng.

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Nhân Mỹ)

Ngày 10/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Lệ thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa VIII (Nhân Mỹ)


Ngày 10/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Chiều:
Hán văn: Thơ văn Lý Trần (tiếp)
Giảng sư: Th.S Nguyễn Văn Phương

Lớp Hán và thư pháp khóa IX (Mễ Trì Thượng)


Ngày 09/09/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Chuyên đề: Di văn Hán Nôm và công tác khảo tả
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Thư pháp: Lệ thư nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Khải thư khoá IV và bút sắt khoá IV (Mễ Trì Thượng)


Ngày 10/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy

Lớp Khải thư khoá V và bút sắt khoá V (Nhân Mỹ)


Ngày 09/09/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư lâm tập (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa X (Mễ Trì Thượng)


Ngày 10/08/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Hán văn cơ sở: Hán văn tự học (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Chiều:
Thư pháp: Thư pháp bút lông nhập môn (tiếp)
Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng

Lớp Hán và thư pháp khóa XI (Mễ Trì Thượng)


Ngày 09/09/2017 (Thứ Bảy)

Sáng:
Chuyên đề: Di văn Hán Nôm và công tác khảo tả
Giảng sư: TS Phạm Văn Ánh

Chiều:
Luyện viết chữ Hán bằng bút sắt (tiếp)
Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên

Lớp thư pháp hệ 2 năm khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 10/09/2017 (Chủ Nhật)

Sáng:
Thư pháp: Khải thư nhập môn (tiếp);
Giảng sư: Nam Long Nguyễn Quang Duy


Category: Công tác dạy & học

Tags: