Toàn thể học đường khai xuân ngày 7-3

8 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2015 (tức 17 tháng Giêng năm Ất Mùi), toàn thể môn sinh ở tất cả các cơ sở tập trung tại cơ sở chùa Mễ Trì Thượng (Thiên Trúc cổ tự) để làm lễ khai xuân.

Trang phục: Lễ phục.

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-3-2015

Chiều: thư pháp: Lệ thư (tiếp)

Giảng sư: Xuân Như Vũ Thanh Tùng, Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long

Lớp Hán và thư pháp khóaV (Mễ Trì Thượng)

Ngày 7-3-2015

Chiều: chữ Hán: Giáo khoa Phật học sơ đẳng (tiếp)

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 8-3-2015

Chiều: chữ Hán: thơ văn Lý Trần (tổng kết và kiểm tra)

Giảng sư: Th.S Nguyễn Đức Bá

Lớp Hán và thư pháp khóa VI (Mễ Trì Thượng)

Ngày 8-3-2015

Sáng: chữ Hán: Tam Tự Kinh (tiếp)

Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Chiều: Luyện viết chữ Hán (tiếp)

Giảng sư: Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp thư pháp Khải thư khóa II và bút cứng khóa I (Mễ Trì Thượng)

Ngày 8-3-2015

Sáng: Khải thư cơ bản (tiếp)

Giảng sư: Tiểu Hạng Nguyễn Trung Hoàng Long, Nam Long Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.


Category: Công tác dạy & học

Tags: ,