Các môn sinh xem lịch học của lớp mình theo từng mục có ghi rõ tên lớp và tên cơ sở đồng thời là địa điểm học. Mọi thắc mắc về lịch học, chương trình, nội dung các buổi học hãy liên hệ thầy Lê Huy Hoàng (01216200639).

Lưu ý: 8h30 sáng thứ Bảy ngày 4-4-2015, toàn thể môn sinh đăng ký khóa mới tập trung tại cơ sở chùa Mễ Trì Thượng để tiến hành lễ khai giảng các khóa mới. Những môn sinh khóa trước có nhiệm vụ tại lễ khai giảng đến sớm để hoàn thành công tác chuẩn bị.

Info

Lễ khai giảng là bắt buộc đối với môn sinh khóa mới để tiếp cận thông tin học đường, nghe phổ biến công tác tổ chức lớp học và quy chế học đường. 

x

Tuần này các lớp học tại cơ sở Mễ Trì Thượng tạm nghỉ để phục vụ lễ khai giảng và công việc nhà chùa. Tuần sau đi học bình thường.

Lớp Hán và thư pháp khóa IV (Tứ Kỳ)

Ngày 29-3-2015 (Chủ Nhật)

  • Chiều: Chữ Hán: Văn thơ Lê – Tây Sơn (tiếp);

Giảng sư: Võ Tuấn Anh.

Lớp Khải thư khóa II và bút sắt khóa I (Nhân Mỹ)

Ngày 5-4-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Kĩ pháp Khải thư cơ bản (tiếp);

Giảng sư: Th.S Nguyễn Quang Duy, Th.S Lê Huy Hoàng.

Lớp bồi dưỡng Hán - Nôm Phật học (chùa Nhân Mỹ)

Ngày 5-4-2015 (Chủ Nhật)

  • Sáng: Chữ Hán nhập môn (tiếp);
  • Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên
  • Chiều: Chữ Hán nhập môn (tiếp);
  • Giảng sư: Yên Sơn Lê Trung Kiên.

Nhân Mỹ học đường


Category: Công tác dạy & học

Tags: