Khoảng cuối niên hiệu Kiến Trung (Đường), có người học trò là Hà Phúng từng mua được một cuốn sách cổ giấy vàng. Mang ra đọc, thấy trong cuống sách có một vòng tóc, dài bốn tấc, tựa như cái vòng, nhưng không biết đầu nối ở chỗ nào. Hà liền đem cắt đứt ra, hai đầu chố bị cắt, thấy có nước nhỏ ra đến hơn một thăng, đem đốt thấy mùi khét như tóc cháy.
Phúng đem chuyện hỏi một đạo sĩ, đạo sĩ bỗng than thở bảo: “Anh vốn chỉ là kẻ tục cốt, gặp duyên may như vậy mà không thể thành tiên, cũng là mệnh vậy! Cứ như sách “Tiên Kinh” nói thì, con cá bạc, ăn hết chữ “Thần tiên” ba lần, thì hóa ra vật như thế, gọi tên là “Mạch Vọng”. Ban đêm, cầm nó chiếu lên trời mà nhìn sao, thì tiên sứ trên trời lập tức sẽ giáng xuống, có thể xin được  tiên đan. Khi đó cắt nó ra lấy nước, hòa đan ra mà uống, sẽ tức khắc hoán cốt thành tiên.”
Phúng quay về, lấy cuốn sách cổ ấy ra xem, có mấy chỗ bị con cá bạc ăn thủng, tìm theo nghĩa câu văn mà đọc thì đều đúng là chữ “Thần tiên” thực! Phúng chỉ còn biết phục lăn ra mà khóc.
(Trích Dậu Dương Tạp Trở)
 
Chú:
1. Kiến Trung: niên hiệu Đường Đức Tông, từ 780 – 783.
2. Cá bạc: Nguyên văn “Đố ngư”, loại côn trùng nhỏ chuyên ăn giấy, vải, thường sống trong các giá sách.
 

Category: Kiến thức tham khảo